Länk till Eniro med bansträckning
http://kartor.eniro.se/m/bovT8

Banan